• Zapowiedź
Wspolna-historia-tom-2-3D.jpg

     Polska-Niemcy. Wspólna historia. 
     tom 2

     Stara Rzesza Niemiecka
     i Rzeczpospolita Obojga Narodów
     1500-1806

     Autorzy: Hans Jürgen Bömelburg /
     Edward Kizik

     Język publikacji: polski

     Oprawa: twarda

     Wymiary: 140 x 220 mm

     Liczba stron: 340

     ISBN: 978-­83-­66810-33-4

     Wydawca: Wydawnictwo Centrum Studiów
     Niemieckich i Europejskich 
     im. Willy'ego Brandta UWr