• Zapowiedź
Ciaglosc-i-przelom-net.png

     Polska-Niemcy. Wspólna historia. 
     tom 5

     Ciągłość i przełom.
     Stosunki polsko-niemieckie
     po II wojnie światowej

     Autorzy: Markus Krzoska / Paweł Zajas

     Język publikacji: polski

     Oprawa: twarda

     Wymiary: 140 x 220 mm

     Liczba stron: 418

     ISBN: 978-­83-­66810-35-8

     Wydawca: Wydawnictwo Centrum Studiów
     Niemieckich i Europejskich 
     im. Willy'ego Brandta UWr