• Zapowiedź
thumbnail_Reparacje-PL-D-HiRes-1.jpg

     Partyjna "kampania reparacyjna" PiS.
     Raport i objaśnienia /
     "Die Reparationskampagne" der Partei
     Recht und Gerechtigkeit.
     Bericht und Erläterungen

     Redakcja naukowa:
     Jan Barcz / Krzysztof Ruchniewicz

     Język publikacji: polski / niemiecki

     Oprawa: twarda

     Wymiary: 140 x 220 mm

     Liczba stron: 122

     ISBN: 978-­83-­66810-36-5

     Wydawca: Wydawnictwo Centrum Studiów
     Niemieckich i Europejskich 
     im. Willy'ego Brandta UWr