• Współpraca

Ważnym celem działalności Europejskiego Stowarzyszenia Badań Niemcoznawczych jest integracja środowiska polskich i europejskich niemcoznawców. W tym celu podejmujemy współpracę z licznymi uniwersytetami, ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, placówkami edukacyjnymi, ale również instytucjami dyplomatycznymi, stypendialnymi i fundacjami z całej Europy.

Do współpracy zapraszamy wszystkie instytucje oraz osoby aktywnie uczestniczące w dyskursie naukowym, badaniach, a także multiplikatorów, nauczycieli, edukatorów, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby włączyć się w nasze działania i wspólnie realizować cele stowarzyszenia.